Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.ТК-62 Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и търговски обекти

Статус: Неактивен
Председател:
Секретар:
Телефон:
Е-майл:

Заглавие на български

Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и търговски обекти

Заглавие на английски

Machines and equipment for food industry

Област на действие на български

Област на действие на английски

Няма информация

трансформиран в ЕРГ 3