Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-61 Изолации на сгради и строителни съоръжения

Статус: Активен
Председател: инж. Татяна Червенкова
Секретар: Виолета Михайлова
Телефон: 02/ 8174 595
Е-майл: violeta.mihailova@bds-bg.org

Заглавие на български

Изолации на сгради и строителни съоръжения

Заглавие на английски

Insulations of buildings and civil engineering structures

Област на действие на български

Стандарти в областта на топлоизолационни, звукоизолационни и хидроизолационни покривни материали и продукти, прилагани в строителството, подови замазки, положени на място, дебелослойни покрития от полимерно модифицирани битуми за хидроизолация. Термини и определения, изисквания и методи за изпитване.

Област на действие на английски

Standards in the field of thermal performance of buildings and building components, flexible sheets for waterproofing, floor screeds and in situ floorings in building constructions, thick synthetic modified bitumous coating masses - Definitions and requirements/Test methods.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 88

Топлоизолационни материали и продукти

CEN/TC 89

Топлоизолационни характеристики на сгради и техните елементи

CEN/TC 128

Покривни продукти за прекъснато полагане и продукти за облицовка на стени

CEN/TC 254

Огъваеми хидроизолационни мушами

CEN/TC 303

Подови замазки и материали за тях

CEN/TC 314

Асфалтов кит за хидроизолации

CEN/TC 323

Повдигнати подове

CEN/SS B02

Конструкции

CEN/TC 349

Уплътнения за съединения в строителни конструкции

CEN/SS B09

Директива за енергийни характеристики на сгради (EPBD)

CEN/TC 361

Дебелослойни битумно-полимерни покрития за хидроизолация. Определения/изисквания и методи за изпитване

CEN/TC 371

Проектна група - Енергийни характеристики на сгради

ISO/TC 163

Топлоизолациoнни характеристики и използване на енергията в застроена среда

ISO/TC 205

Проектиране на жилищна среда

ISO/TC 163/SC 1

Методи за изпитване и измерване

ISO/TC 163/SC 2

Методи за изчисляване

ISO/TC 163/SC 3

Топлоизолационни продукти