Стандартизация
Документи и архиви
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.ТК-59 Ергономия

Статус: Активен
Председател: д-р Верислав Станчев
Секретар: Антоанета Божкова
Телефон: 02/8174 583
Е-майл: antoaneta.bozhkova@bds-bg.org

Заглавие на български

Ергономия

Заглавие на английски

Ergonomics

Област на действие на български

Стандартизация в областта на ергономичните принципи и изисквания за проектиране на системи човек-машина-среда включително машини с цел осигуряване на здравето, безопасността и комфорта на работещия човек и ефективността на тези системи

Област на действие на английски

Standartisation in field of ergonomics principles and requirements for projecting of systems "man-machine-environment" including machines ensuring health, safety and comfort of working men and effectiveness of these systems

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 122 - Активен

Ергономия
Ergonomics

ISO/TC 159 - Активен

Ергономия
Ergonomics

ISO/TC 159/SC 1 - Активен

Основни ергономични принципи
General ergonomics principles

ISO/TC 159/SC 3 - Активен

Антропометрия и биомеханика
Anthropometry and biomechanics

ISO/TC 159/SC 4 - Активен

Ергономично взаимодействие човек-система
Ergonomics of human-system interaction

ISO/TC 159/SC 5 - Активен

Ергономия на физичната среда
Ergonomics of the physical environment

CEN/CLC/JTC 12 - Активен

Дизайн за всички
Design for All