Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-5 Бетон и разтвори

Статус: Активен
Председател: проф. Димитър Назърски
Секретар: инж. Николай Геращенко
Телефон: 02/81 74 586
Е-майл: nikolay.gerashtenko@bds-bg.org

Заглавие на български

Бетон и разтвори

Заглавие на английски

Concrete and mortars

Област на действие на български

Стандарти в областта на бетоните, разтворите, добавъчните материали, добавките и водата за направа на бетон, бетонни и стоманобетонни изделия и предпазване и възстановяване (саниране) на бетонни и стоманобетонни конструкции

Област на действие на английски

Standards in the field of the concrete, the mortars, the aggregates, the admixtures and the water for making concrete, concrete and reinforced concrete products and protection and repair of concrete and reinforced concrete structures

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 104

Бетон и продукти за бетон

CEN/TC 125

Зидарии

CEN/TC 154

Скални материали

CEN/TC 177

Готови строителни елементи от автоклавен газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена структура

CEN/TC 229

Готови бетонни елементи

ISO/TC 71

Бетон, стоманобетон и предварително напрегнат стоманобетон

ISO/TC 71/SC 1

Методи за изпитване на бетон

ISO/TC 71/SC 3

Производство и изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции

ISO/TC 71/SC 5

Норми за опростено проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции

ISO/TC 71/SC 7

Поддръжане и възстановяване на бетонни и стоманобетонни конструкции

ISO/TC 71/SC 4

Изисквания за изпълнение на бетон за конструктивни елементи