Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-58 Кабелни изделия

Статус: Активен
Председател: инж. Любомир Новаков
Секретар: инж. Виолетка Георгиева
Телефон: 02/81 74 566
Е-майл: Violetka.Georgieva@bds-bg.org

Заглавие на български

Кабелни изделия

Заглавие на английски

Cables

Област на действие на български

Стандарти в областта на: неизолирани проводници, силови и контролни кабели, съобщителни кабели, радиочестотни кабели, оптични кабели, инсталационни проводници, емайлирани и намотъчни проводници, кабелна арматура, методи за изпитване, материали и елементи за кабелни изделия

Област на действие на английски

Standards in next scope: uninsulated cables, power and control cables, communication cables, radiofrequency cables, optic cables, installation wires, winding wires, cables accessories, test methods, compounds and elements for cables products

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/SC 46XA

Коаксиални кабели

CLC/SC 46XC

Многожилни, многочифтови и с четворки съобщителни кабели за предаване на данни

CLC/SR 46C

Проводници и симетрични кабели

CLC/SR 7

Проводници за въздушни захранващи линии

CLC/TC 20

Електрически кабели

CLC/BTTF 129-1

Проводници от термоустойчиви алуминиеви сплави за въздушни мрежи

CLC/TC 46X

Съобщителни кабели

CLC/TC 55

Намотъчни проводници

CLC/BTTF 129-2

Комплекти шнурове и такива за взаимосвързвания

CLC/BTTF 132-1

Алуминиеви проводници със стоманено носеща сърцевина за въздушни електрически мрежи

IEC/TC 46/SC 46A

Коаксиални кабели

IEC/TC 46/SC 46C

Проводници и симетрични кабели

IEC/TC 20

Електрически кабели

IEC/TC 46

Кабели, проводници, вълноводи, радиочестотни съединители и принадлежности за съобщения и сигнализация

IEC/TC 55

Намотъчни проводници

IEC/TC 7

Проводници за въздушни захранващи линии

CLC/TC 7X

Проводници за въздушни захранващи линии