Български институт за стандартизация - БИС
Стандартизация
Медицинските изделия
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-57 Информационни и комуникационни технологии

Статус: Активен
Председател: доц. д-р инж. Камен Владимиров Рангелов
Секретар: инж. Сийка Златанова
Телефон: 02/81 74 559
Е-майл: Siika.Zlatanova@bds-bg.org

Заглавие на български

Информационни и комуникационни технологии

Заглавие на английски

Information and communication technology

Област на действие на български

Стандарти в областта на информационните и комуникационните технологии. Включва: софтуер и хардуер; персонална идентификация; идентификационни карти и устройства; електронен подпис и карти, както и свързани с тях системи и дейности; AIDC технологии; информационни и комуникационни технологии за обучение, образование и квалификация; захранване на съобщителни системи; безопасност на електронни устройства от областта на аудио/видео и информационните технологии и съобщителните технологии; системи за дома и за сгради; оптични линии и оптични кабели; далекосъобщителен обмен на информация между системи; езици за програмирани; компютърна графика; свързване на съоръжения за обмен на информация; сигурност на информацията; съоръжения за офис; кодирани набори от знаци и кодиране; автоматично приемане на данни; обслужване и управление на данни; описание на документи и обработващи езици; потребителски интерфейс; електротехнически аспекти на съобщителните устройства; база данни и електронни съобщения; далекосъобщения, далекосъобщителни мрежи, ИКТ умения и професии, методи за сигурност на ИТ

Област на действие на английски

Personal identification; electronic signature and cards and their related systems and operations; AIDC technologies; Information and Communication Technologies for Learning Education and Training; Mains communicating systems; Safety of electronic equipment within the fields of Audio/Video, Information Technology and Communication Technology; Home and Building Electronic Systems (HBES); Coded character sets, Telecommunications and information exchange between systems; Software and systems engineering; Cards and personal identification; Programming languages, their environments and system software interfaces; Digitally Recorded Media for Information Interchange and Storage; Interconnection of information technology equipment; IT Security techniques, Office equipment; Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information; Automatic identification and data capture techniques; Data management and interchange; Document description and processing languages; User interfaces; Electrotechnical aspects of telecommunication equipment; Database and electronic communications; Telecommunication

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 224

Персонална идентификация и свързани с нея персонални устройства със сигурни елементи, системи, операции и лични данни в мултисекторна среда

CEN/TC 225

AIDC технологии

CEN/TC 353

Информационни и комуникационни технологии за обучение, образование и квалификация

CLC/SC 205A

Захранване на съобщителни системи

CLC/TC 108X

Безопасност на електронни устройства в областта на аудио/видео и информационните технологии и съобщителните технологии

CLC/TC 205

Електронни системи за дома и за сгради

CLC/TC 215

Електротехнически аспекти на съобщителните устройства

CLC/BTWG 80-3

База-данни и електронни съобщения

CEN/TC 304

Информационни и комуникационни технологии. Eвропейски локални изисквания

IEC/TC 108

Безопасност на електронни устройства в областта на аудио/видео и информационните технологии и съобщителните технологии

ISO/IEC JTC 1/SC 22

Езици за програмиране, техните среди и системни софтуерни интерфейси

ISO/IEC JTC 1/SC 23

Носители за цифров запис за обмен и съхранение на информация

ISO/IEC JTC 1/SC 27

Методи за сигурност на ИТ

ISO/IEC JTC 1/SC 34

Описание на документи и обработващи езици

ISO/IEC JTC 1/SC 35

Потребителски интерфейс

CEN/CLC/ETSI/SMCG

Координационна група за интелигентни измервателни уреди

CEN/CLC/ETSI/SMCG

Координационна група за интелигентни измервателни уреди

CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc

Електронен достъп в рамките на мандат M/376

CEN/TC 428

Професии за информационни и комуникационни технологии

CEN/WS ICT

Работен форум по ИКТ умения

CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc

Електронен достъп в рамките на мандат M/376

CEN/SS F12

Системи за обработка на информация

CEN/SS F12

Системи за обработка на информация

ISO/IEC JTC 1/SC 40

Управление на ИТ услуги и ръководене на ИТ

ISO/IEC JTC 1

Информационни технологии

ETSI/USER

Потребителска група

ETSI/STQ

Качество на предаване на говор и мултимедия

ETSI/SmartM2M

Интелигентна М2М

ETSI/SmartBAN

Интелигентна мрежа в близост до тялото

ETSI/SCP

Платформа за смарт карти

ETSI/SAGE

Група от експерти за алгоритми за сигурност

ETSI/SAFETY

Безопасност

ETSI/PLT

Далекосъобщения по електрозахранващата мрежа

ETSI/NTECH

Мрежови технологии

ETSI/MTS

Методи за тестване и специфициране

ETSI/LI

Законосъобразно прихващане

ETSI/INT

Опорна мрежа и тестване за оперативна съвместимост

ETSI/HF

Човешки фактори

ETSI/ESI

Електронни подписи и инфраструктурa

ETSI/EMTEL

Комуникации за спешни случаи

ETSI/EE

Техники за околната среда

ETSI/DECT

Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации

ETSI/CABLE

Интегрирани широколентови кабелни далекосъобщителни мрежи

ETSI/ATTM

Достъп, крайни устройства, пренасяне и мултиплексиране

CEN/CLC/JTC 13

Киберсигурност и защита на данни

CEN/CLC/JTC 13

Киберсигурност и защита на данни