Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-56 Проектиране на строителни конструкции

Статус: Активен
Председател: проф. Димитър Даков
Секретар: Румен Боянски
Телефон: 02/81 74 513
Е-майл: rumen.boyanski@bds-bg.org

Заглавие на български

Проектиране на строителни конструкции

Заглавие на английски

Design of building construction

Област на действие на български

Стандарти за проектиране на строителни конструкции - Еврокодове

Област на действие на английски

Standards for structural design - Eurocodes

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 135

Изпълнение на стоманени и алуминиеви конструкции

CEN/TC 250

Конструктивни Еврокодове

ISO/TC 98

Основи на проектирането на строителни конструкции

ISO/TC 98/SC 1

Терминология и означения

ISO/TC 98/SC 2

Издръжливост на конструкциите

ISO/TC 98/SC 3

Натоварвания, сили и други въздействия