Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-54 Осветителна техника и електроинсталационни изделия

Статус: Активен
Председател: инж. Мони Монев
Секретар: инж. Димчо Михайлов
Телефон: 02/81 74 557
Е-майл: Dimcho.Mihailov@bds-bg.org

Заглавие на български

Осветителна техника и електроинсталационни изделия

Заглавие на английски

Lighting equipment

Област на действие на български

Стандарти в областта на нормиране на осветлението и методи за определяне на характеристиките му, електрически източници на светлина, осветители, пускорегулираща апаратура, цокли и фасунги за източници на светлина, електроинсталационни изделия

Област на действие на английски

Standards in the scope of determination the level of lighting and methods for assessment of its performances, electrical sources of lighting, luminaires, lamp controlgear, caps and sockets for sources of lighting, accessories for electrical installations

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 169

Светлина и осветление

CLC/SR 23

Eлектричиски принадлежности

CLC/TC 23BX

Ключове, кутии и обвивки за битови и подобни цели, постояннотокови щепсели и щепселни кутии и щепсели и щепселни кутии за зареждане на електрически превозни средства, включително техните съединители

CLC/SR 23G

Щепселни съединения за уреди

CLC/SR 23J

Ключове за електрически уреди

CLC/TC 34Z

Осветители и устройства към тях

IEC/TC 23

Eлектричиски принадлежности

IEC/TC 23/SC 23B

Щепселни съединения и превключватели

IEC/TC 23/SC 23F

Устройства за свързване

IEC/TC 23/SC 23G

Щепселни съединения за уреди

IEC/TC 23/SC 23J

Превключватели за уреди

IEC/TC 34/SC 34A

Лампи

IEC/TC 34/SC 34B

Цокли и фасунги на лампи

IEC/TC 34/SC 34C

Приспособления за лампи

IEC/TC 34/SC 34D

Осветители

IEC/TC 23/SC 23C

Системи за щепсели и щепселни съединения с широко приложение

IEC/TC 23/SC 23H

Промишлени щепселни съединения

IEC/TC 34

Лампи и устройства към тях

CLC/SR 23H

Промишлени щепсели и щепселни кутии

CLC/TC 34A

Лампи

CLC/BTTF 142-1

Изисквания за студени катоди при ниско напрежение и светодиодни инсталации

CLC/SR 23B

Щепсели, щепселни кутии иключове

CLC/SR 34C

Принадлежности за лампи

CLC/TC 23H

Щепсели, щепселни кутии и съединители за промишлени и подобни приложения, и за електромобили

CLC/TC 34

Лампи и свързани с тях принадлежности