Стандартизация
Медицинските изделия
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-53 Алармени системи

Статус: Активен
Председател: Здравко Дерелиев
Секретар: инж. Мария Геновска
Телефон: 02/81 74 560
Е-майл: Mariya.Genovska@bds-bg.org

Заглавие на български

Алармени системи

Заглавие на английски

Alarm systems

Област на действие на български

Стандарти в областта на алармени системи и сигурно съхраняване на пари, ценности и документи в каси, сейфове и трезори

Област на действие на английски

Standards in the field of alarm systems and secure storage of cash, valuables and data media

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 263

Сигурно съхраняване на пари, ценности и документи (каси, сейфове и трезори)

CLC/TC 79

Алармени системи

CEN/TC 388

Периметрова защита

IEC/TC 79

Алармени системи

CLC/BTTF 133-1

Звукови системи за аварийни цели, които не са част от алармени системи и от системи за откриване на огън

CEN/TC 417

Услуги за морска сигурност и сигурност на пристанища

CEN/TC 370

Услуги за сигурност

CEN/TC 379

Сигурност на веригите за доставки