Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-52 Безопасност на машини и съоръжения

Статус: Активен
Председател: ас.д-р инж. Калин Йорданов Чучуганов
Секретар: инж. Йорданка Найденова
Телефон: 02/81 74 567
Е-майл: yordanka.naydenova@bds-bg.org

Заглавие на български

Безопасност на машини и съоръжения

Заглавие на английски

Safety of machinery

Област на действие на български

Стандарти в областта на машини и съоръжения. Безопасност. Стандарти за терминология, основни понятия, принципи за проектиране и общи аспекти, които могат да се приложат за всички машини. Стандарти за безопасност на металообработващи и дървообработващи машини

Област на действие на английски

Standards for safety of machinery and equipment. Standards for terminology, basic concepts, principles for design and general aspects that can be applied to all machines. Standards for safety of metalworking and woodworking machinery

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 114

Безопасност на машините

CEN/TC 142

Дървообработващи машини. Безопасност

CEN/TC 143

Металообработващи машини. Безопасност

ISO/TC 39

Инструментални машини

ISO/TC 199

Безопасност на машините

ISO/TC 39/SC 2

Условия за изпитванe на металорежещи машини

ISO/TC 39/SC 4

Дървообработващи машини

ISO/TC 39/SC 6

Шум от инструментални машини

ISO/TC 39/SC 8

Шпиндели (вретена) и патронници за захващане в процеса на работа