Стандартизация

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-52 Безопасност на машини и съоръжения

Статус: Активен
Председател: ас.д-р инж. Калин Йорданов Чучуганов
Секретар: инж. Гергана Илиева
Телефон: 02/81 74 567
Е-майл: gergana.ilieva@bds-bg.org

Заглавие на български

Безопасност на машини и съоръжения

Заглавие на английски

Safety of machinery

Област на действие на български

Стандарти в областта на машини и съоръжения. Безопасност. Стандарти за терминология, основни понятия, принципи за проектиране и общи аспекти, които могат да се приложат за всички машини. Стандарти за безопасност на металообработващи и дървообработващи машини

Област на действие на английски

Standards for safety of machinery and equipment. Standards for terminology, basic concepts, principles for design and general aspects that can be applied to all machines. Standards for safety of metalworking and woodworking machinery

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 114 - Активен

Безопасност на машините
Safety of machinery

CEN/TC 142 - Активен

Дървообработващи машини. Безопасност
Woodworking machines - Safety

CEN/TC 143 - Активен

Металообработващи машини. Безопасност
Machine tools - Safety

ISO/TC 39 - Активен

Инструментални машини
Machine tools

ISO/TC 199 - Активен

Безопасност на машините
Safety of machinery

ISO/TC 39/SC 2 - Активен

Условия за изпитванe на металорежещи машини
Test conditions for metal cutting machine tools

ISO/TC 39/SC 4 - Активен

Дървообработващи машини
Woodworking machines

ISO/TC 39/SC 6 - Активен

Шум от инструментални машини
Noise of machine tools

ISO/TC 39/SC 8 - Активен

Шпиндели (вретена) и патронници за захващане в процеса на работа
Work holding spindles and chucks

CEN/TC 397 - Активен

Преси за балиране. Изисквания за безопасност
Baling presses - Safety requirements