Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-51 Твърди минерални горива

Статус: Активен
Председател: Радосветла Кръстева
Секретар: Катя Соколова
Телефон: 02 8174 593
Е-майл: katia.sokolova@bds-bg.org

Заглавие на български

Твърди минерални горива

Заглавие на английски

Solid mineral fuels

Област на действие на български

Стандарти в областта на твърдите минерални горива, твърди горива и подпалки за барбекю

Област на действие на английски

Standards in the field of solid mineral fuels, solid fuels and firelighters for barbecuing

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 281

Приспособления, твърди горива и подпалки за барбекю

ISO/TC 27

Твърди минерални горива

ISO/TC 27/SC 1

Подготовка на въглища. Терминология и експлоатационни характеристики

ISO/TC 27/SC 3

Кокс

ISO/TC 27/SC 4

Вземане на проби

ISO/TC 27/SC 5

Методи за анализ