Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-50 Лични предпазни средства

Статус: Активен
Председател: Вержиния Грозданова
Секретар: инж. Диана Иванова
Телефон: 02/81 74 577
Е-майл: Diana.Ivanova@bds-bg.org

Заглавие на български

Лични предпазни средства

Заглавие на английски

Personal protective equipment

Област на действие на български

Стандарти в областта на личните предпазни средства

Област на действие на английски

Standards in the field of personal protective equipment

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 79

Средства за защита на дихателните органи

CEN/TC 85

Средства за защита на очите

CEN/TC 158

Екипировка за предпазване на главата

CEN/TC 160

Защита срещу падане от високо, включително и работни колани

CEN/TC 161

Екипировка за защита на стъпалата и краката

CEN/TC 162

Защитно облекло, включително и защита на ръцете и раменете

ISO/TC 94

Средства за индивидуална защита. Защитно облекло и оборудване

ISO/TC 94/SC 1

Защита на главата

ISO/TC 94/SC 6

Защита на очите и лицето