Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-49 Електрически уредби за ниско напрежение

Статус: Активен
Председател: ст.н.с. инж. Любомир Грънчаров
Секретар: инж. Мария Мазгарева
Телефон: 02/81 74 551
Е-майл: Mariya.Mazgareva@bds-bg.org

Заглавие на български

Електрически уредби за ниско напрежение

Заглавие на английски

Low-voltage electrical installations

Област на действие на български

Стандарти в областта на електрически уредби в сгради, комплекси от сгради и прилежащите им територии за ниско напрежение и тяхната енергийна ефективност; за защита срещу поражения от електрически ток и за защита срещу поражения от топлинни ефекти; кабелни системи за електрически инсталации; изработване на електрически инсталации; мълниезащита на сгради и външни съоръжения; електромобили, зарядни станции за тях и приспособления за зареждане.

Област на действие на английски

Electrical installations and protection against electric shock; Cable management; Operation of electrical installations; Lightning protection; electric vehicle, charging station for electric vehicle and charging accessories

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/BTTF 62-3

Изработване на електрически инсталации

CLC/TC 64

Електрически уредби и защита срещу поражения от електрически ток

CLC/TC 81X

Мълниезащита

CLC/TC 213

Кабелни системи за управление

CLC/SR 69

Електрически пътни превозни средства и електрокари

CEN/CLC/JWG CBU

Подземни пластмасови тръби за защита на кабели

IEC/TC 23/SC 23A

Кабелни системи

IEC/TC 64

Електрически уредби в сгради и защита срещу поражения от електрически ток

IEC/TC 81

Мълниезащита

IEC/TC 69

Електрически пътни превозни средства и електрокари

IEC/TC 21

Вторични елементи и батерии

CLC/TC 69X

Електрически системи за електрически пътни превозни средства

CLC/SR 64

Електрически уредби и защита срещу поражения от електрически ток

CEN/CLC/JWG CBU

Подземни пластмасови тръби за защита на кабели

CLC/BTTF 52-3

Миниатюрни съединители в автомобили

CLC/SR 18A

Електрически инсталации за кораби и подвижни и неподвижни единици

CLC/TC 18X

Електрически инсталации за кораби и подвижни и неподвижни единици

IEC/TC 18

Електрически инсталации за кораби и подвижни и неподвижни единици

CLC/BTTF 52-3

Миниатюрни съединители в автомобили