Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-4 Цимент, вар и гипс

Статус: Активен
Председател: гл.ас. д-р инж. Виктория Василева
Секретар: инж. Николай Геращенко
Телефон: 02/81 74 586
Е-майл: nikolay.gerashtenko@bds-bg.org

Заглавие на български

Цимент, вар и гипс

Заглавие на английски

Cement, lime and gypsum

Област на действие на български

Стандарти в областта на: цимент, вар, гипс и изделия на гипсова основа

Област на действие на английски

Standards in the field of: cement, lime, gypsum and gypsum based products

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 51

Цимент и строителна вар

CEN/TC 125

Зидарии

CEN/TC 241

Гипс и продукти на гипсова основа

ISO/TC 74

Цимент и вар

ISO/TC 77

Продукти от фиброцимент