Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-47 Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения

Статус: Активен
Председател: Михаил Недялков
Секретар: инж. Мария Геновска
Телефон: 02/81 74 560
Е-майл: Mariya.Genovska@bds-bg.org

Заглавие на български

Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения

Заглавие на английски

Radio communication systems and radio equipments

Област на действие на български

Стандарти в областта на всички радиосъоръжения, вкл. радиосистеми за връзка с подвижни обекти, системи за телевизионно разпръскване (вкл. студийна, преносна, предавателна и приемна техника), наземни станции за спътникова връзка, потребителски устройства за развлечение и информация, електроакустика и звукозапис, аудио, видео и мултимедийни системи и устройства

Област на действие на английски

Standards in the field of all radio communication systems and radio equipment, including radio communication systems, cable networks for television signals, sound signals and interactive services, satelite communication systems, consumer equipment for entertainment and information, electroacoustics, audio, video and multimedia systems and equipment

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/SR 100

Аудио, видео и мултимедийни системи и устройства

CLC/SR 102

Съоръжения използвани в радиосъобщенията за подвижни станции и сателитни съобщителни системи

CLC/SR 103

Предавателни устройства за радиосъобщения

CLC/SR 110

Устройства с плоски панелни дисплеи

CLC/SR 29

Електроакустика

CLC/SR 39

Електронно-лъчеви тръби

CLC/SR 46F

Радиочестотни и микровълнови пасивни елементи

CLC/TC 206

Потребителски устройства за развлечения и информация и свързани подсистеми

CLC/TC 209

Кабелни системи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни връзки

IEC/TC 46/SC 46F

Радиочестотни и микровълнови пасивни елементи

IEC/TC 100

Аудио, видео и мултимедийни системи и устройства

IEC/TC 103

Предавателни устройства за радиосъобщения

IEC/TC 110

Устройства с плоски дисплеи

IEC/TC 29

Електроакустика

CLC/TC 100X

Аудио, видео и мултимедийни системи и устройства и свързаните с тях подсистеми

CLC/SR 46

Кабели, проводници, вълноводи, радиочестотни съединители и принадлежности за съобщения и сигнализация

CLC/TC 210

Електромагнитна съвместимост

CEN/CLC/WS EGNOSDK

CEN/CENELEC Работно споразумение на Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) за упълномощаване за етикетиране и SDK валидиране

CLC/SR 80

Морска навигация и радиосъобщителни устройства и системи

IEC/TC 80

Морска навигация и радиосъобщителни устройства и системи

CLC/ETSI/JWG DD

Съвместна работна група на ETSI-CENELEC за Цифрово разделяне