Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-44 Текстил и облекло

Статус: Активен
Председател: проф. Христо Петров
Секретар: инж. Антоанета Калфина
Телефон: 02/81 74 597
Е-майл: Antoaneta.Kalfina@bds-bg.org

Заглавие на български

Текстил и облекло

Заглавие на английски

Textile and clothes

Област на действие на български

Стандартизация в областта на: текстилни суровини (влакна и коприни); платове (тъкани, плетени, нетъкани), текстилни подови покрития, системи за означаване размера на облекла; текстилни машини, шевни машини и съоръжения, машини за пране и химическо чистене; багрила; пух и перушина; геотекстил и подобни продукти

Област на действие на английски

Standards in field of: raw materials (yarns end silk); fabrics (knitted, woven and nonwoven); textile floor coverings; size designation of clothes; textile machinery]; sewing machines end equipments; machinery for dry-cleaning and industrial laundering; dyes; feather and down; geotextiles and geotextile-related products

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 189

Геосинтетика

CEN/TC 214

Текстилни машини и принадлежности

CEN/TC 222

Перушина, пух и други пълнежни материали за изделия и готови изделия, пълни с перушина и пух

CEN/TC 248

Текстил и текстилни изделия

CEN/SS H10

Шевни машини

ISO/TC 38

Текстил

ISO/TC 133

Системи за размерите на облеклото - означаване на размерите, методи за измерване на размерите и цифрови означения

ISO/TC 221

Геосинтетика

ISO/TC 38/SC 2

Изпитвания за почистване, заключителна обработка и водоустойчивост

ISO/TC 38/SC 20

Описание на тъкани

CEN/TC 443

Пух и перушина

ISO/TC 38/SC 1

Изпитвания за цветен текстил и оцветители

CEN/TC 134

Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития