Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПТК-43 Хладилна и криогенна техника

Статус: Активен
Председател: Петър Василев
Секретар: инж. Стойка Начева
Телефон: 02/81 74 585
Е-майл: Stoyka.Nacheva@bds-bg.org

Заглавие на български

Хладилна и криогенна техника

Заглавие на английски

Refrigerating and cryogenic equipment

Област на действие на български

Стандарти в областта на: търговски и професионални хладилни уреди и системи, характеристики, топлообменници за хладилни машини, хладилни инсталации, термопомпи и устройства за климатизиране на въздуха, хладилни системи, техническа безопасност и изисквания за опазване на околната среда, хладилни компресори, криогенни (нискотемпературни) съдове под налягане, криогенна техника, хладилен транспорт, хладилна автоматика, арматура за хладилната и криогенната техника, хладилни и криогенни технологии, безопасност на търговски и професионални хладилни уреди и системи, характеристики, инсталации и системи, климатизатори, изсушители, моторкомпресори, хладилни, термопомпени и криогенни инсталации

Област на действие на английски

Standards for: heat exchangers for refrigerating machines, refrigerating systems, safety and environmental requirements, heat pumps and air conditioning units, refrigerating compressors, cryogenic vessels, cryogenic technique, refrigerating transport, refrigerating automatics, armature for refrigerating and cryogenic systems, refrigerating and cryogenic technology, commercial and professional refrigerating appliance and systems, performance – safety, dehumidifiers, motorcompressors, refrigeration, heat pumps and cryogenic installations

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 44

Търговски и професионални хладилни уреди и системи, характеристики и потребление на енергия

CEN/TC 182

Хладилни инсталации, безопасност и изисквания за опазване на околната среда

CEN/TC 268

Криогенни съдове и специални приложения на водородните технологии

ISO/TC 86

Охлаждане и климатизиране на въздух

ISO/TC 220

Криогенни съдове

ISO/TC 86/SC 1

Безопасност и изисквания за опазване на околната среда на хладилни системи

ISO/TC 86/SC 4

Изпитване и номинални параметри на хладилни компресори

ISO/TC 86/SC 6

Изпитване и номинални параметри на климатизатори и термопомпи

ISO/TC 86/SC 7

Изпитване и номинални параметри на търговски хладилни витрини

ISO/TC 86/SC 8

Хладилни агенти и смазочни масла в хладилната техника