Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти



ТК-41 Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника

Статус: Активен
Председател: проф Никола Калоянов
Секретар: инж. Стойка Начева
Телефон: 02/81 74 585
Е-майл: Stoyka.Nacheva@bds-bg.org

Заглавие на български

Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника

Заглавие на английски

Heating, ventilating, air-conditioning and cleaning equipment

Област на действие на български

Отоплителни уреди за помещения, промишлени вентилатори, чисти стаи, слънчева енергия, слънчеви колектори, топлообменници, устройства за климатизиране на въздуха, устройства за отопление на помещения с централен източник на топлина, вентилация на сгради, разпределение на разходите за отопление, техника на термичните процеси, въздушни филтри за вентилация на помещения, пречиствателна техника, отоплителни системи в сгради, оранжерии, технология на чистите помещения, автоматизация, регулиране и техническо управление на инсталации в сгради, кожухотръбни котли, фабрични тръбопроводни системи за топлофикацията, индустриални термични процеси – безопасност, промишлени вентилатори

Област на действие на английски

Space heating appliances, industrial fans, clean rooms and associated controlled environments, solar energy, thermal solar systems and components, solar collectors, heat exchangers, air conditioning units, space heating appliances without integral heat sources, ventilation for building, heat cost allocation, industrial thermoprocessing, air filters for ventilation rooms, air filters for general air cleaning, cleanroom technology, heating systems in building, greenhouses, cleanroom technology, bulding artomation, control and building management, Shell and water – tube boilers, prefabricated district heating and district cooling pipe systems, industriel thermoprocessing – safety, industrial fans

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 107

Предварително, фабрично изработени и сглобени тръбопроводни системи за централно отопление и охлаждане

CEN/TC 113

Термопомпи и агрегати за климатизиране на въздух

CEN/TC 130

Устройства за отопление на помещения без вътрешни топлинни източници

CEN/TC 156

Вентилация на сгради

CEN/TC 171

Разпределение на разходите за отопление

CEN/TC 186

Индустриални термични процеси. Безопасност

CEN/TC 195

Въздушни филтри за общо пречистване на въздуха

CEN/TC 228

Отоплителни системи и охлаждащи системи в сгради на основата на вода

CEN/TC 243

Технология на чистите помещения

CEN/TC 247

Автоматизация, регулиране и техническо управление на инсталации в сгради

CEN/TC 269

Кожухотръбни и водотръбни котли

CEN/TC 284

Оранжерии

CEN/TC 312

Топлинни слънчеви системи и техните съставни части

CEN/TC 110

Топлообменници

ISO/TC 180

Слънчева енергия

ISO/TC 209

Чисти помещения и свързаната с тях контролирана околна среда