Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-3 Стандартизация в морското стопанство

Статус: Неактивен
Председател:
Секретар:
Телефон:
Е-майл:

Заглавие на български

Стандартизация в морското стопанство

Заглавие на английски

Shipbuilding and marine structures

Област на действие на български

Стандарти в областта на: корабостроене, кораборемонт, флот и пристанища

Област на действие на английски

Standards in the field of shipbuilding, ship repairing, fleet and ports