Стандартизация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-37 Леки метали и техните сплави

Статус: Активен
Председател: н.с. инж. Ленко Станев
Секретар: инж. Елена Георгиева
Телефон: 02/81 74 594
Е-майл: Elena.Georgieva@bds-bg.org

Заглавие на български

Леки метали и техните сплави

Заглавие на английски

Light metals and their alloys

Област на действие на български

Стандарти в областта на леките метали (алуминий, магнезий, титан), отнасящи се до класификация, терминология, спецификация за метали и сплави, спецификация за продукти от леки метали и сплави, методи за вземане на проби, методи за изпитване на химичен състав, физични и технологични свойства

Област на действие на английски

Standards in the area of light metals (aluminum, magnesium, titanium) concerning classification, terminology, metal’s and alloy’s specifications, specification of light metals and alloys products, methods of sampling, methods of analysis and test methods for physical and technological properties

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 132

Алуминий и алуминиеви сплави

ISO/TC 79

Леки метали и техните сплави

CEN/TC 190

Леярство