Български институт за стандартизация - БИС
Стандартизация
Медицинските изделия
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТК-34 Управление на качеството и оценяване на съответствието

Статус: Активен
Председател: инж. Невена Коларова
Секретар: Петър Лозев
Телефон: 02/81 74 529
Е-майл: Petar.Lozev@bds-bg.org

Заглавие на български

Управление на качеството и оценяване на съответствието

Заглавие на английски

Quality management and conformity assessment

Област на действие на български

Стандартизация в областта на управлението на качеството и осигуряване на съответствието, социалната отговорност и управлението на риска, аутсорсинга, управлението на активите, системи за управление на антикорупционни действия, системи за управление на здравни услуги, системи за управление на професионално здраве и безопасност, системи за управление в организациите, предоставящи обучение.

Област на действие на английски

Quality management and quality assurance, quality management systems, audit of management systems, criteria for qualification of auditors, conformity assessment, criteria for conformity assessment bodies

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/SS F20

Осигуряване на качеството

CEN/CLC/JTC 1

Критерии за органи за оценка на съответствието

CEN/CLC/JTC 1

Критерии за органи за оценка на съответствието

ISO/CASCO

Комитет за оценка на съответствието

ISO/TC 176

Управление на качеството и осигуряване на качеството

ISO/TC 262

Управление на риска

ISO/PC 288

Системи за управление на образователните организации – Изисквания с указания за прилагане

CEN/TC 362

Здравни услуги. Системи за управление на качеството

ISO/TC 251

Управление на активи

ISO/TC 283

Системи за управление на професионално здраве и безопасност

ISO/TC 176/SC 1

Понятия и терминология

ISO/TC 176/SC 2

Системи по качество

ISO/TC 176/SC 3

Поддържащи технологии

ISO/TC 267

Фасилити мениджмънт

CEN/TC 348

Фасилити мениджмънт

ISO/PC 302

Указания за извършване на одит на системи за управление

ISO/TC 309

Управление на организациите