Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.ТК-33 Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост

Статус: Активен
Председател: инж. Калин Симеонов
Секретар: Величка Александрова
Телефон: 02/ 8174 589
Е-майл: velichka.aleksandrova@bds-bg.org

Заглавие на български

Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост

Заглавие на английски

Forestry, wood, furniture technology and industry

Област на действие на български

Стандартизация в областта на обли и фасонирани дървени материали, дървени конструкции и дървесни плочи, мебели, средства за защита на дървесината, твърди биогорива като дървени пелети, брикети и дърва за огрев. Включва терминология, изисквания към материалите, изисквания за безопасност на конструкциите, класификации по качество, класификации по външен вид на материалите, методи за изпитване.

Област на действие на английски

Standardization in the field of round and sawn timber, timber structures, wood-based panels, furniture, wood preservatives, solid biofules such as wood pellets, briquettes and firewood. Terminology, requirements to the materials, safety requirements for the constructions, quality classification, appearance grading of the materials, test methods are included.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 38

Трайност на дървесината и на получените от нея материали

CEN/TC 112

Плочи дървесни

CEN/TC 124

Дървени конструкции

CEN/TC 175

Обли и фасонирани дървени материали

CEN/TC 207

Мебели

ISO/TC 87

Корк

ISO/TC 89

Дървесни плочи

ISO/TC 136

Мебели

ISO/TC 165

Дървени конструкции

ISO/TC 218

Дървен материал

CEN/TC 335

Твърди биогорива

ISO/TC 238

Твърди биогорива

CEN/TC 364

Високи столове

CEN/SS H22

Запалки за пушачи и кибрит