Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-32 Селскостопански и хранителни продукти

Статус: Активен
Председател: Гл. асистент Десислава Гюрова
Секретар: Мария Христова
Телефон: 02 81 74 588
Е-майл: maria.hristova@bds-bg.org

Заглавие на български

Селскостопански и хранителни продукти

Заглавие на английски

Agricultural and food products

Област на действие на български

Стандарти за селскостопански и хранителни продукти

Област на действие на английски

Standards for agricultural and food products

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 275

Анализ на хранителни продукти. Хоризонтални методи

CEN/TC 302

Мляко и млечни продукти. Методи за вземане на проби и анализирането им

CEN/TC 307

Маслодайни семена, растителни и животински мазнини и масла и техните суб-продукти. Методи за вземане на проби и анализ

CEN/TC 327

Фуражи. Методи за вземане на проби и анализ

CEN/TC 338

Зърнено-житни култури и зърнено-житни продукти

CEN/TC 401

Цигари с намалена способност за изгаряне

ISO/TC 34

Хранителни продукти

ISO/TC 93

Нишесте (включително съпътстващи продукти)

ISO/TC 126

Тютюн и тютюневи изделия

CEN/SS C01

Хранителни продукти

CEN/SS C10

Нишесте

CEN/TC 437

Електронни цигари и течности за електронни цигари

CEN/TC 174

Плодови и зеленчукови сокове. Методи за анализ

ISO/TC 34/SC 5

Мляко и млечни продукти

ISO/TC 34/SC 15

Кафе

ISO/TC 126/SC 1

Физични изпитвания и определяне на размерите

ISO/TC 126/SC 2

Тютюн на листа

ISO/TC 34/SC 3

Плодове и зеленчуци и производните им продукти

ISO/TC 34/SC 4

Зърнено-житни и зърнено-бобови продукти

ISO/TC 34/SC 6

Месо, птици, риба, яйца и техните продукти

ISO/TC 34/SC 8

Чай

ISO/TC 34/SC 10

Фуражи

ISO/TC 34/SC 11

Животински и растителни мазнини и масла

ISO/TC 34/SC 12

Сензорен анализ