Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-31 Кранове и телфери

Статус: Активен
Председател: проф. Николай Коцев
Секретар: инж. Светлана Гюрджилова
Телефон: 02/81 74 591
Е-майл: Svetlana.Gurjilova@bds-bg.org

Заглавие на български

Кранове и телфери

Заглавие на английски

Cranes and lifting equipment

Област на действие на български

Стандартизация в областта на крановете и телферите и свързаните с тях съоръжения за повдигане и преместване на окачени товари посредством товарозахващащи приспособления. Стандарти относно терминология, безопасност, общи принципи на проектиране, изпитвания, поддържане и работа

Област на действие на английски

Standardization in the field of the cranes and hoists and related equipments for lifting and moving of suspended loads by load lifting attachment. Standards with regard to terminology, safety, general design, test methods, maintenance and operation

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 147

Кранове. Безопасност

CEN/TC 149

Трансманипулатори

CEN/TC 168

Вериги,въжета, тъкани ленти, сапани и принадлежности. Безопасност

ISO/TC 96

Кранове

ISO/TC 111

Вериги от кръгла стомана (кръглозвенни), верижни сапани, елементи и принадлежности

ISO/TC 96/SC 6

Самоходни кранове

ISO/TC 96/SC 7

Кулокранове

ISO/TC 96/SC 2

Терминология

ISO/TC 96/SC 3

Избор на телени въжета

ISO/TC 96/SC 4

Методи за изпитване

ISO/TC 96/SC 5

Използване, експлоатация и техническо обслужване

ISO/TC 96/SC 8

Стрелови кранове

ISO/TC 96/SC 9

Мостови и козлови кранове