Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-30 Заваряване на материалите

Статус: Активен
Председател: доц. д-р Георги Саев
Секретар: инж. Лилия Димитрова
Телефон: 02/81 74 542
Е-майл: lilia.dimitrova@bds-bg.org

Заглавие на български

Заваряване на материалите

Заглавие на английски

Welding and allied processes

Област на действие на български

Стандарти в областта на всички методи на заваряване и свързаните със заваряването процеси в т.ч. Стандарти за терминология, определения и графично изображение на заваръчните шевове върху чертежите, заваръчни съоръжения и инструменти, заваръчни материали,правила и методи за заваряване, методи за изпитване и контрол, проектиране и пресмятане на заварени конструкции, квалификация на персонала и изисквания за безопасност при работа

Област на действие на английски

Standardization of welding, by all processes, as well as allied processes; these standards include terminology, definitions and the symbolic representation of welds on drawings, apparatus and equipment for welding, raw materials (gas, parent and filler metals) welding processes and rules, methods of test and control, calculations and design of welded assemblies, welders' qualifications, as well as safety and health.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 121

Заваряване

CEN/TC 240

Термични шприцове и термично шприцовани покрития

ISO/TC 44

Заваряване и сродни процеси

ISO/TC 44/SC 3

Консумативи за заваряване

ISO/TC 44/SC 5

Изпитване и контрол на заваръчни шевове

ISO/TC 44/SC 6

Електросъпротивително заваряване и сродно механично съединяване

ISO/TC 44/SC 7

Представяне и термини

ISO/TC 44/SC 8

Съоръжения за газово заваряване, рязане и сродни процеси

ISO/TC 44/SC 10

Управление на качеството в областта на заваряването

ISO/TC 44/SC 11

Изисквания за квалификация на персонала при заваряване и сродни процеси

ISO/TC 44/SC 12

Материали за запояване