Стандартизация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-24 Безразрушителен (неразрушаващ) контрол

Статус: Активен
Председател: проф. д.т.н. Митко Минков Миховски
Секретар: инж. Светлана Гюрджилова
Телефон: 02/81 74 591
Е-майл: Svetlana.Gurjilova@bds-bg.org

Заглавие на български

Безразрушителен (неразрушаващ) контрол

Заглавие на английски

Non destructive testing

Област на действие на български

Стандарти в областта на: изпитванията /контрола/ без разрушаване на материали, продукти, конструкции, съоръжения и процеси, термини и определения, методи, методики и изисквания към средствата за контрол, апаратурата и квалификация на персонала

Област на действие на английски

Standardization in the field of non-destructive testing of materials, products, structures, equipment and processes, terms and definitions, methods, procedures and requirements for control resources, equipment and qualification of NDT personnel

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 138

Изпитване без разрушаване

ISO/TC 135

Изпитване без разрушаване

ISO/TC 135/SC 2

Повърхностни методи

ISO/TC 135/SC 3

Изпитване с ултразвук

ISO/TC 135/SC 4

Изпитване с вихрови токове

ISO/TC 135/SC 5

Изпитване с радиография

ISO/TC 135/SC 7

Квалификация на персонала

ISO/TC 135/SC 8

Изпитване с термография