Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-23 Трактори и техника за земеделието и горите

Статус: Активен
Председател: проф. д-р инж. Здравко Курдов
Секретар: инж. Светлана Гюрджилова
Телефон: 02/81 74 591
Е-майл: Svetlana.Gurjilova@bds-bg.org

Заглавие на български

Трактори и техника за земеделието и горите

Заглавие на английски

Tractors and machinery for agriculture and forestry

Област на действие на български

Стандарти в областта на: трактори, техника и технически средства, използвани в земеделието и горите и стандартизация за напоителни системи и технически средства и стандартизиране на изискванията за експлоатация, на характеристики и методи за изпитване

Област на действие на английски

Standardization of tractors, machines and equipment used in the agriculture, horticulture, gardening and forestry. Including the mobile irrigating machines such as reel machines, center pivot and moving lateral types irrigating machines, as far as safety aspects are concerned with respect to the Machinery Directive 98/37/EC.
Standardization of irrigation systems and equipment by elaboration of performance requirements, characteristics, test methods, ... The scope excludes safety aspects with respect to the Machinery Directive 98/37/EC

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 144

Трактори и техника за земеделието и горите

CEN/TC 334

Напоителна техника

ISO/TC 23

Трактори и техника за земеделието и горите