Стандартизация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-20 Тежки цветни метали и сплави

Статус: Активен
Председател: доц. д.т.н. инж. Пенчо Лесидренски
Секретар: инж. Елена Георгиева
Телефон: 02/81 74 594
Е-майл: Elena.Georgieva@bds-bg.org

Заглавие на български

Тежки цветни метали и сплави

Заглавие на английски

Heavy non-ferrous metals and their alloys

Област на действие на български

Тежки цветни метали и сплави (всички цветни метали с изключение на алуминий, магнезий и титан): Стандартизация в областта на недеформирани, деформирани и лети продукти, изработени от тежки цветни метали, включително означения, терминология, изисквания към материалите - условия на доставка, размери и допустими отклонения, методи за изпитване, специфични за съответните метали и сплави

Област на действие на английски

Heavy nonferrous metals and alloys Standardization in the field of unwrought, wrought and cast products made from Heavy nonferrous metals and alloys, including; - designations, terminology; - material specifications; - conditions of delivery; - dimensions and tolerances; - methods of testing peculiar to the relevant metals and alloys

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 133

Мед и медни сплави

CEN/TC 209

Цинк и цинкови сплави

CEN/TC 220

Калай и калаени сплави

CEN/TC 283

Благородни метали. Приложение в бижутерията и бижутерски изделия

CEN/TC 306

Олово и оловни сплави

ISO/TC 18

Цинк и цинкови сплави

ISO/TC 26

Мед и медни сплави

ISO/TC 174

Ювелирно дело (бижутерия)

ISO/TC 155

Никел и никелови сплави

CEN/SS M14

Никел

CEN/SS M99

Метални материали - Неопределени

CEN/SS M21

Благородни метали. Приложение в бижутерски и сродни продукти

CEN/TC 410

Доверие на потребителите и номенклатура в диамантената индустрия