Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТК-20 Тежки цветни метали и сплави

Статус: Активен
Председател: доц. д.т.н. инж. Пенчо Лесидренски
Секретар: инж. Елена Георгиева
Телефон: 02/81 74 594
Е-майл: Elena.Georgieva@bds-bg.org

Заглавие на български

Тежки цветни метали и сплави

Заглавие на английски

Heavy non-ferrous metals and their alloys

Област на действие на български

Стандартизация в областта на тежки цветни метали и сплави, благородни и съпътстващи металии, с изключение на леките метали (алуминий, титан и магнезий), включваща изисквания към недеформирани, деформирани и лети продукти - материали, означения, терминология, условия на доставка, изисквания към механичните и технологичните характеристики, размерите и допустимите отклонения и методите за изпитване.

Област на действие на английски

Standardization in the field of heavy non-ferrous metals and alloys, precious metals and alloys, excluding light metals (aluminum, titanium and magnesium), including requirements for unwrought, wrought and cast products - materials, designations, terminology, delivery conditions, requirements for mechanical physical and technological characteristics, dimensions and tolerances and test methods.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 133

Мед и медни сплави

CEN/TC 209

Цинк и цинкови сплави

CEN/TC 220

Калай и калаени сплави

CEN/TC 283

Благородни метали. Приложение в бижутерията и бижутерски изделия

CEN/TC 306

Олово и оловни сплави

ISO/TC 18

Цинк и цинкови сплави

ISO/TC 26

Мед и медни сплави

ISO/TC 174

Ювелирно дело (бижутерия)

ISO/TC 155

Никел и никелови сплави

CEN/SS M14

Никел

CEN/SS M21

Благородни метали. Приложение в бижутерски и сродни продукти

CEN/TC 410

Доверие на потребителите и номенклатура в диамантената индустрия