Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-19 Козметични и ароматични продукти. Повърхностноактивни вещества

Статус: Активен
Председател: проф. д.т.н. инж. Албена Стоянова
Секретар: инж. Диана Иванова
Телефон: 02/81 74 577
Е-майл: Diana.Ivanova@bds-bg.org

Заглавие на български

Козметични и ароматични продукти. Повърхностноактивни вещества

Заглавие на английски

Cosmetic and aromatic products. Surface active agents

Област на действие на български

Стандарти в областта на козметичните продукти, суровини за производство на козметични продукти, натурални и синтетични ароматични продукти.
Стандарти в областта на повърхностноактивните вещества, препарати на тяхна база и сапуни

Област на действие на английски

Standards in the field of cosmetic products, raw materials for production of cosmetic products, natural and aromatic products.
Standards in the field of surface active agents, and surfactant based preparations and soaps

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 276

Повърхностноактивни вещества

CEN/TC 392

Козметични продукти

ISO/TC 54

Етерични масла

ISO/TC 217

Козметични продукти