Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.ТК-1 Пожаро- и взривозащита

Статус: Активен
Председател: инж. Йото Маргаритов Василев
Секретар: Катя Соколова
Телефон: 02 8174 593
Е-майл: katia.sokolova@bds-bg.org

Заглавие на български

Пожаро- и взривозащита

Заглавие на английски

Protection against fire and explosion

Област на действие на български

Стандарти в областта на стационарни и преносими съоръжения за защита и борба с пожари, автоматизирани системи за откриване на пожари, защита на сгради от пожар, взривозащита

Област на действие на английски

Standards in the field of stationary and portable equipment for protection and fire fighting, automated systems for fire detection, fire safety of building, explosion protection

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 70

Пожарогасителни съоръжения - ръчни средства

CEN/TC 72

Пожароизвестителни системи

CEN/TC 127

Безопасност при пожар в сгради

CEN/TC 191

Стационарни пожарогасителни инсталации

CEN/TC 192

Съоръжения за противопожарни и спасителни дейности

CEN/TC 305

Потенциално експлозивни атмосфери. Предотвратяване и защита от експлозия

CEN/CLC/JTC 4

Услуги за пожарна безопасност и системи за сигурност

ISO/TC 21

Съоръжения за защита от пожар и гасене на пожар

ISO/TC 92

Пожарна безопасност

ISO/TC 92/SC 1

Възникване и разрастване на пожари

ISO/TC 92/SC 2

Ограничаване на пожари

ISO/TC 21/SC 2

Ръчно преносими пожарогасители

ISO/TC 21/SC 5

Неподвижни пожарогасителни системи, използващи вода

ISO/TC 21/SC 6

Среда от пяна и прах и пожарогасителни системи, използващи пяна и прах