Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-108 Услуги за неформално обучение и образование

Статус: Активен
Председател: доц. Веселин Чантов
Секретар: Десислава Гуленова
Телефон: 02/81 74 581
Е-майл: Desislava.Gulenova@bds-bg.org

Заглавие на български

Услуги за неформално обучение и образование

Заглавие на английски

Learning services outside formal education

Област на действие на български

Стандартизиране на изисквания за неформални услуги за образование и обучение, изисквания за прозрачност по отношение на традиционните образователни системи, изисквания за етично поведение главно за лица над 16, заети в неформалното образование (както са определени от ЮНЕСКО), независимо от това дали те са индивидуални или институционални клиенти

Област на действие на английски

Standardization of: requirements for non-formal education and training services,requirements for transparency in relation to formal educational systems,

requirements for ethical conduct. mainly for persons over 16 engaged in non-formal education (as defined by UNESCO) whether for individual or institutional clients.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

ISO/TC 232 - Активен

Услуги за обучение извън формалното образование
Education and learning services

ISO/TC 37 - Активен

Терминология и други ресурси, свързани с езика и съдържанието
Language and terminology

ISO/TC 37/SC 1 - Активен

Принципи и методи
Principles and methods

ISO/TC 37/SC 2 - Активен

Терминографски и лексикографски работни методи
Terminology workflow and language coding

ISO/TC 37/SC 3 - Активен

Системи за управление на терминология, знание и съдържание
Management of terminology resources

ISO/TC 37/SC 4 - Активен

Управление на езикови ресурси
Language resource management

ISO/TC 37/SC 5 - Активен

Писмени и устни преводи и свързана с тях технология
Translation, interpreting and related technology

CEN/SS A07 - Активен

Преводачески услуги
Translation and Interpretation services