Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-0/ПС-36 Авиационна и космическа техника

Статус: Активен
Председател:
Секретар: инж. Елена Георгиева
Телефон: 02/81 74 594
Е-майл: Elena.Georgieva@bds-bg.org

Заглавие на български

Авиационна и космическа техника

Заглавие на английски

Aerospace series

Област на действие на български

Серия технически стандарти за авиационни, космически и отбранителни приложения
Области на стандартизация:
ASD-STAN/D 1: общ характер
ASD-STAN/D 2: електрически
ASD-STAN/D 3: машинни
ASD-STAN/D 4: метални
ASD-STAN/D 5: неметални
ASD-STAN/D 6: качество
ASD-STAN/D 7: е-Стандарти
ASD-STAN/D 8: поддръжка на продукти и обслужване на потребители

Област на действие на английски

Series of Technical Standards for Aircraft (Aeronautic), Space & Defense Applications
Standardization areas:
ASD-STAN/D 1: General
ASD-STAN/D 2: Electrical
ASD-STAN/D 3: Mechanical
ASD-STAN/D 4: Metallic
ASD-STAN/D 5: Non-Metallic
ASD-STAN/D 6: Quality
ASD-STAN/D 7: E-Standards
ASD-STAN/D 8: Customer & Product Support

Съответствие с европейски и международни технически комитети

ASD-STAN

Авиационна и космическа техника