Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-14 Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене

Статус: Активен
Председател: Антония Атанасова
Секретар: инж. Дора Танчева
Телефон: 02/81 74 587
Е-майл: Dora.Tancheva@bds-bg.org

Заглавие на български

Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене

Заглавие на английски

Road vehicles and internal combustion engines

Област на действие на български

Стандартизация в аспектите на съвместимостта, взаимозаменяемостта и безопасността с предимство за терминологията и методите за изпитване (в т.ч. и характеристиките на уредите), позволяващи да се оценят експлоатационните свойства на пътните превозни средства.

Област на действие на английски

Standardization aspects of compatibility, interchangeability and safety with priority for terminology and test methods (including the characteristics of the devices), allowing evaluation of the operating characteristics of road vehicles.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 245

Превозни средства, приспособени за жилищни помещения

CEN/TC 270

Двигатели с вътрешно горене

CEN/TC 333

Велосипеди

CEN/SS T03

Пътни превозни средства

CEN/TC 354

Леки моторни превозни средства, неподлежащи на одобряване, за превоз на хора и товари и свързаните с тях съоръжения

ISO/TC 22

Пътни превозни средства

ISO/TC 70

Двигатели с вътрешно горене

ISO/TC 22/SC 32

Електрически и електронни компоненти и общи аспекти на системата

ISO/TC 70/SC 7

Двигатели с вътрешно горене. Изпитване на маслени филтри

ISO/TC 22/SC 31

Обмен на данни

ISO/TC 22/SC 33

Динамика на автомобила и компоненти на шасито

ISO/TC 22/SC 34

Задвижващи системи и задвижващи флуиди

ISO/TC 22/SC 36

Безопасност и изпитване на удар

ISO/TC 22/SC 39

Ергономия

ISO/TC 22/SC 40

Специфични аспекти за леки и тежки товарни автомобили и ремаркета

CEN/TC 301

Пътни превозни средства