Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТК-12 Приложения на статистическите методи

Статус: Активен
Председател: проф. д-р Маруся Никифорова Божкова
Секретар: Антоанета Божкова
Телефон: 02/8174 583
Е-майл: antoaneta.bozhkova@bds-bg.org

Заглавие на български

Приложения на статистическите методи

Заглавие на английски

Application of statistical methods

Област на действие на български

Стандартизиране на статистически методи, включително при производство, събирането на данни (планиране и проектиране), анализ, представяне и интерпретация на данни, стандартизирането в областта на приложната статистика и статистическия контрол на качеството, методи за измерване и резултати, вземане на проби, унифициране на методиката за нови технологии и разработка на продукти, прилагането на статистически методи при управлението на процесите

Област на действие на английски

Standardization of statistical methods, including production data collection (planning and design), analysis, presentation and interpretation of data, standardization in the field of applied statistics and statistical quality control, measurement methods and results of sampling uniformity methodology for developing new technologies and products, the application of statistical methods for process management

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 279

Управление на стойността. Стойностни анализи, функционални анализи

ISO/TC 69

Приложение на статистически методи

ISO/TC 69/SC 1

Терминология и означения

ISO/TC 69/SC 4

Приложение на статистически методи при управление на продукти и процеси

ISO/TC 69/SC 5

Вземане на извадки/проби за приемане

ISO/TC 69/SC 6

Методи за измерване и резултати

ISO/TC 69/SC 7

Приложение на статистически и сходни техники за изпълнение на "Шест сигма"

ISO/TC 69/SC 8

Приложение на статистическа и сходна методология при разработване на нови технологии и продукти