Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПТК-11 Кожи, кожени и обувни изделия

Статус: Активен
Председател: Юрий Словачевски
Секретар: инж. Лилия Костова
Телефон: 02/8174544
Е-майл: Lilia.Kostova@bds-bg.org

Заглавие на български

Кожи, кожени и обувни изделия

Заглавие на английски

Leather, leather products and footwear

Област на действие на български

Стандарти в областта на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост

Област на действие на английски

Standards in the field of leather, fur, footwear and leather goods industry

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 289

Кожи

CEN/TC 309

Обувни принадлежности

ISO/TC 120

Кожи

ISO/TC 216

Обувни изделия

ISO/TC 137

Системи размери, означения и маркировка на обувки