Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.ТК-0/ПС-15 Космическо пространство; Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства

Статус: Активен
Председател:
Секретар: инж. Светлана Гюрджилова
Телефон: 02/81 74 591
Е-майл: Svetlana.Gurjilova@bds-bg.org

Заглавие на български

Космическо пространство; Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства

Заглавие на английски

Space; Aircraft ground support equipment

Област на действие на български

Стандарти в областта на съоръжения за поддръжка на летателни средства, включващи основни и специфични изисквания, свързани със защита на здравето и безопасността, както и експлоатационни изисквания; Стандарти за проектиране, разработване, производство, изпитване и работа на наземни или космически системи и продукти

Област на действие на английски

Standards in the field of aircraft ground support equipment including general and specific requirements for industrial safety and health protection as well as some functional and performance requirements; Standards for design, development, production, testing, launching and operation of space and ground associated systems and products.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 274

Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства

CEN/CLC/JTC 5

Космическо пространство

CEN/CLC/JTC 5

Космическо пространство

CEN/TC 436

Качеството на въздуха в кабините на гражданска авиация. Химически агенти/реактиви

CEN/SS T02

Космическа техника