Стандартизация
Медицинските изделия
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Действащ 
1992  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрообзавеждане на автомобили. Разединители щепселни седемклемни
Български
Отменен 
1972  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Щепсели еднопроводни за електроизмервателни уреди
Български
Отменен 
1972  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Щепсели еднопроводни за електроизмервателни уреди
Български
Отменен 
1972  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Щепсели еднопроводни за електроизмервателни уреди
Български
Действащ 
1972  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Щитове светофарни
Български
Действащ 
1984  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кондензатори. Метод за измерване на изолационното съпротивление
Български
Отменен 
1973  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Метрология. Йонизиращи лъчения. Термини, величини и единици
Български
Действащ 
1983  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Осветители руднични в нормално изпълнение. Технически изисквания
Български
Отменен 
1975  
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съединения щепселни
Български
Отменен 
1975  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съединения щепселни
Български
Отменен 
1975  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съединения щепселни
Български
Отменен 
1975  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съединения щепселни
Български
Отменен 
1973  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия електроинсталационни. Общи технически изисквания
Български
Отменен 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия електроинсталационни. Общи технически изисквания
Български
Отменен 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия електроинсталационни. Общи технически изисквания
Български
Отменен 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия електроинсталационни. Общи технически изисквания
Български
Отменен 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия електроинсталационни. Общи технически изисквания
Български
Действащ 
1978  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кутии разпределителни кабелни
Български
Действащ 
1973  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Проводник волфрамов за производство на спирали за електрически лампи
Български
Действащ 
1973  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Проводник волфрамов за производство на спирали за електрически лампи
Български
Отменен 
1983  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лампи електрически нажежаеми. Лампи с общо предназначение
Български
Отменен 
1973  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Тела осветителни за лампи с нажежаема спирала, живачни и луминисцентни лампи. Светлотехнически изисквания
Български
Действащ 
1986  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кондензатори и резистори. Методи за проверка на размерите, външния вид, маркировката и масата
Български
Отменен 
1986  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лампи нажежаеми халогенни тръбни
Български
Действащ 
1977  
103 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Осветление. Термини и определения
Български
Отменен 
1983  
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ключове електрически за уреди
Български
Отменен 
1983  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ключове електрически за уреди
Български
Отменен 
1983  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ключове електрически за уреди
Български
Отменен 
1977  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Арматура токопроводима за свързване на кабели и изолирани проводници. Щепселни съединения. Плоски щитове. Основни размери
Български
Отменен 
1984  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лампи електрически нажежаеми халогенни за автомобилни фарове
Отпечатай страницата
1090 намерени, страница 1 от 37
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7