Стандартизация

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеВръзки

Заглавие на български

Взривни вещества за граждански цели

Заглавие на английски

Directive 2014/28/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market and supervision of explosives for civil uses

Допълнителна информация

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели - В сила от 20.04.2016 г., Приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г., Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016 г.