Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиВръзки

Заглавие на български

Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива

Заглавие на английски

Directive 2014/94/EU of The European Parliament and of The Council of 22 October 2014 on the deployment of alternative fuels infrastructure

Допълнителна информация

ДИРЕКТИВА 2014/94/EC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 октомври 2014 година за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (текст от значение за ЕИП) - Обн. L 307, 28.10.2014 г. - Все още не е излязъл български документ по въпроса. Срокът е 2016-11-18.