Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеВръзки

Заглавие на български

Съоръжения за ниско напрежение

Заглавие на английски

Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

Допълнителна информация

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението - Приета с ПМС No 47 от 15.03.2016 г., Обн. ДВ, бр. 23 от 25.03.2016 г., в сила от 20.04.2016 г.; изм., бр. 32 от 22.04.2016 г., в сила от 13.06.2016 г.