Стандартизация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандарти



Връзки

Заглавие на български

Оперативна съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността

Заглавие на английски

Directive 2004/52/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the interoperability of electronic road toll systems in the Community (Text with EEA relevance)

Допълнителна информация

Няма информация