Стандартизация

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Връзки

Заглавие на български

Изгаряне на отпадъците

Заглавие на английски

Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the incineration of waste

Допълнителна информация

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци