Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоВръзки

Заглавие на български

Шумови емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите

Заглавие на английски

Noise emission in the environment by equipment for use outdoors

Допълнителна информация

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (обн. ДВ, бр. 11 от 10.02.2004 г.)