Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеВръзки

Заглавие на български

Регламент за прилагане на Директива 2005/32/EC по отношение на изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита

Заглавие на английски

Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps (Text with EEA relevance)

Допълнителна информация

Няма информация