Стандартизация

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиВръзки

Заглавие на български

Ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

Заглавие на английски

Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast)

Допълнителна информация

НАРЕДБА за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества