Стандартизация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПВръзки

Заглавие на български

Ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

Заглавие на английски

Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast)

Допълнителна информация

Няма информация