Стандартизация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиВръзки

Заглавие на български

Лични предпазни средства

Заглавие на английски

Personal protective equipment (PPE)

Допълнителна информация

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на лични предпазни средства. ПМС 94, ДВ 48/14.05.2002, изм. ДВ 13/11.02.2003