Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеСД CEN/TR 15276-2:2009

Начало » Стандартизация » Търсене » СД CEN/TR 15276-2:2009
СД CEN/TR 15276-2:2009
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 38
Публикуван: 2011-02-17
Свързани международни стандарти

CEN/TR 15276-2:2009
CEN/TC 191
Цена: 72.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане

Заглавие на английски

Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 2: Design, installation and maintenance

Област на действие на български

Този документ определя изисквания и описва методите за проектиране, монтиране, изпитване, поддържане и безопасност на гасителни инсталации с кондензирани аерозоли, и характеристиките на гасителното вещество и видовете пожар, за които то е подходящо. Този документ обхваща също използването на гасителни инсталации с кондензирани аерозоли, прилагани за обемно гасене на нормално необитаеми зони, отнасящи се предимно за сгради, предприятия и други специални приложения, използвайки електронепроводими аерозолни пожарогасителни вещества, за които са на разположение достатъчно данни, позволяващи потвърждаване на експлоатационните им характеристики от съответния независим упълномощен орган. Този документ е планиран като стандарт, отнасящ се единствено за кондензиран аерозол. Този документ не е приложим за потискане на експлозия. Този документ не е предвиден да показва списък на гасителните вещества, одобрени от съответните упълномощени органи, т.к. други гасителни вещества могат да бъдат наравно приемливи. Този документ е приложим за гасителните вещества, които удовлетворяват CEN/TR 15276-1.

Област на действие на английски

This document specifies requirements and describes the methods for the design, installation, testing, maintenance and safety of condensed aerosol extinguishing systems and the characteristics of the extinguishant media and types of fire for which it is a suitable extinguishing medium. This document also covers the use of condensed aerosol extinguishing systems for total flooding applications in normally unoccupied and unoccupiable areas, primarily related to buildings, plant and other specific applications, utilising electrically non-conducting aerosol fire extinguishants and for which there are sufficient data available to enable validation of performance characteristics by an appropriate independent authority. This document is intended as a standard covering solely condensed aerosol. This document is not applicable to explosion suppression applications. This document is not intended to indicate approval of the extinguishants listed herein by the appropriate authorities, as other extinguishants may be equally acceptable. This document is applicable to the extinguishants which fulfil CEN/TR 15276-1.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2009-06-26 
49 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензиран аерозол. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на съставните части
Български
Действащ 
2015-11-16 
51 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензиран аерозол. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на съставните части
Английски
Действащ 
2009-06-26 
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане