Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиБДС EN 300 220-1 V2.3.1:2010

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 300 220-1 V2.3.1:2010
БДС EN 300 220-1 V2.3.1:2010
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 75
Публикуван: 2010-03-22
Свързани международни стандарти
IDT
EN 300 220-1 V2.3.1:2010
ERM TG28
Цена: 140.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения, предназначени за използване в честотния обхват от 25 MHz до 1000 MHz с нива на излъчената мощност до 500 mW. Част 1: Технически характеристики и методи за изпитване

Заглавие на английски

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 1: Technical characteristics and test methods

Област на действие на български

Няма въведена информация

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2002-09-01 
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ЕRМ). Устройства с малък обсег на действие. Технически характеристики и методи за изпитване на радиоустройства, предназначени за използване в честотен обхват от 25 MHz до 1000 MHz с мощност до 500 mW. Част 1: Параметри необходими за целите на регулирането
Български
Действащ 
2004-07-30 
73 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения, използвани в честотния обхват от 25 MHz до 1000 MHz, с нива на излъчената мощност до 500 mW. Част 1: Технически характеристики и методи за изпитване
Английски
Действащ 
2006-10-31 
76 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения, предназначени за използване в честотен обхват от 25 MHz до 1000 MHz с нива на излъчeната мощност до 500 mW. Част 1: Технически характеристики и методи за изпитване
Английски
Действащ 
2012-07-17 
75 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения, предназначени за използване в честотния обхват от 25 MHz до 1 000 MHz, с нива на излъчената мощност до 500 mW. Част 1: Технически характеристики и методи за изпитване
Английски
Действащ 
2017-03-16 
76 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устройства с малък обсег на действие (SRD), работещи в честотния обхват от 25 MHz до 1 000 MHz. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване
Английски
Действащ 
2004-01-30 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие. Технически характеристики и методи за изпитване на радиосъоръжения, използвани в честотен обхват от 25 MHz до 1 000 MHz с нива на мощност до 500 mW. Част 2: Допълнителни параметри, непредназначени за регулаторни цели
Английски
Действащ 
2004-01-30 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие. Технически характеристики и методи за изпитване на радиосъоръжения, използвани в честотен обхват от 25 MHz до 1 000 MHz с нива на мощност до 500 mW. Част 2: Допълнителни параметри, непредназначени за стандартизационното съответствие
Български
Действащ 
2004-07-30 
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие. Технически характеристики и методи за изпитване на радиосъоръжения, използвани в честотен обхват от 25 MHz до 1 000 MHz с нива на мощност до 500 mW. Част 2: Допълнителни параметри, непредназначени за стандартизационното съответствие
Английски
Действащ 
2006-10-31 
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения, предназначени за използване в честотния обхват от 25 MHz до 1000 MHz, с нива на излъчената мощност до 500 mW. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на чл.3.2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
Английски
Действащ 
2007-10-30 
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения, предназначени за използване в честотния обхват от 25 MHz до 1000 MHz, с нива на излъчената мощност до 500 mW. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
Английски
Действащ 
2010-03-22 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения, предназначени за използване в честотния обхват от 25 MHz до 1000 MHz, с нива на излъчената мощност до 500 mW. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
Английски
Действащ 
2012-07-17 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения, предназначени за използване в честотния обхват от 25 MHz до 1 000 MHz, с нива на излъчената мощност до 500 mW. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
Английски
Действащ 
2017-03-16 
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устройства с малък обсег на действие (SRD), работещи в честотния обхват от 25 MHz до 1 000 MHz. Част 2: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС за неспецифични радиосъоръжения
Английски
Действащ 
2018-07-16 
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устройства с малък обсег на действие (SRD), работещи в честотния обхват от 25 MHz до 1 000 MHz. Част 2: Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър за неспецифични радиосъоръжения
Английски
Действащ 
2002-09-01 
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Радиосъоръжения с малък обсег на действие. Радиосъоръжения за използване в честотния обхват от 25 MHz до 1 000 MHz, обхващащи нива на изходна мощност до 500 mW. Част 3: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
Български
Действащ 
2004-07-30 
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Радиосъоръжения с малък обсег на действие. Радиосъоръжения за използване в честотния обхват от 25 MHz до 1 000 MHz, обхващащи нива на изходна мощност до 500 mW. Част 3: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
Английски
Действащ 
2017-01-18 
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устройства с малък обсег на действие (SRD), работещи в честотния обхват от 25 MHz до 1 000 MHz. Част 3-1: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Високонадеждни съоръжения с малък коефициент на запълване, обществени алармени съоръжения, работещи на предназначени честоти (от 869,200 MHz до 869,250 MHz)
Английски
Действащ 
2017-03-16 
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устройства с малък обсег на действие (SRD), работещи в честотния обхват от 25 MHz до 1 000 MHz. Част 3-2: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Безжични аларми, работещи в предназначени LDC/HR честотни ленти от 868,60 MHz до 868,70 MHz, от 869,25 MHz до 869,40 MHz, от 869,65 MHz до 869,70 MHz
Английски
Действащ 
2017-03-16 
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устройства с малък обсег на действие (SRD), работещи в честотния обхват от 25 MHz до 1 000 MHz. Част 4: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Измервателни устройства, работещи в предназначена честотна лента от 169,400 MHz до 169,475 MHz