Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиБДС ISO 2108:2009

БДС ISO 2108:2009
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 27
Публикуван: 2009-11-30
Свързани международни стандарти

ISO 2108:2005
ISO/TC 46/SC 9
Цена: 54.40 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Информация и документация. Международен стандартен номер на книгата (ISBN)

Заглавие на английски

Information and documentation - International standard book number (ISBN)

Област на действие на български

Предназначението на този международен стандарт е да установи спецификацията на Международния стандартен номер на книгата (ISBN) като уникална интернационална идентификационна система за всяка форма на производство или издание на монография, публикувана или произведена от определен издател. Той определя конструкцията на ISBN, правилата за неговото присъждане и употреба, метаданните, свързани с присъждането му и управлението на системата ISBN. Международният стандарт се прилага при монографични публикации (или части или глави от тях, когато те могат да се ползват самостоятелно) и при някои видове публично достъпни, свързани с тях произведения. Примери за произведения, към които се прилага или не се прилага стандартът са посочени в Приложение А. ЗАБЕЛЕЖКА: По-подробно упътване за практическа работа е предоставено в Ръководството за ползвателя, наличен от регистрационния орган за този международен стандарт (виж точка 8).

Област на действие на английски

The purpose of this International Standard is to establish the specifications for the International Standard Book Number (ISBN) as a unique international identification system for each product form or edition of a monographic publication published or produced by a specific publisher. It specifies the construction of an ISBN, the rules for its assignment and use, the metadata to be associated with the ISBN allocation, and the administration of the ISBN system. This International Standard is applicable to monographic publications (or their individual sections or chapters where these are made separately available) and certain types of related products that are available to the public. Examples of applicable and non-applicable products are provided in Annex A. NOTE More detailed, operational guidance is provided in a users’ manual available from the Registration Authority for this International Standard (see Clause 8).

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС ISO 2108:2018 заменя и отменя БДС ISO 2108:2009 на 2018-01-15
БДС ISO 2108:2009 заменя и отменя БДС ISO 2108:2002 на 2009-11-30

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2002-04-05 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Информация и документация. Международен стандартен номер на книгата
Английски
Действащ 
2018-01-15 
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Информация и документация. Международен стандартен номер на книга (ISBN)
Български
Действащ 
2018-06-14 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Информация и документация. Международен стандартен номер на книга (ISBN)