Стандартизация
Медицинските изделия
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеБДС 645:1975

БДС 645:1975
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 2
Публикуван: 1975
Отменен на: 2017-09-20
Цена: 3.90 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Почви строителни. Определяне на хигроскопичната влага

Заглавие на английски

Няма въведена информация

Област на действие на български

Стандартът се отнася за лабораторно определяне хигроскопичната влага в проби от почви, класифицирани съгласно БДС 676-70, с изключение на валуни.

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС 645:1975 заменя и отменя БДС 645:1970 на 1975-01-01